RCsports RCsports RCsports RCsports
Sport Medisch Instituut

RCsportS

Praktijk voor medische sportbegeleiding

Privacybeleid Sport Medisch Instituut/ RCsports

Het Sport Medisch Instituut (SMI)/ RCsports streeft naar maximale bescherming van de
privacy van alle bezoekers van onze site(s) (www.rcsports.nl / www.sportmedischinstituut.nl) en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons in behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Onze samenwerkingspartners zijn: huisarts(en), medisch specialisten, overige BIG zorgverleners,
zorgverzekeraars, Medikad (administratiesysteem) en Wisel ICT (externe server).

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze
persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u
nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (CKR/ BIG geregistreerde) dienstverlening, legt het SMI/
RCsports de volgende gegevens vast:
- Naam
- Geboortedatum
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer (privé / mobiel)
- Mailadres (t.b.v. facturatie)
- Huisarts (evt. ook verwijzend medisch specialist, bijv. orthopeed/ sportarts)
- BSN-nummer
- Legitimatienummer
- Verzekeringsnummer + maatschappij

De CKR/ BIG geregistreerde werknemers van het SMI/ RCsports gebruiken deze gegevens
voor de uitvoering van hun geneeskundige, sportfysiotherapeutische handelingen.

In ons administratiesysteem worden gegevens verzameld waarvoor u zich bij ons heeft
gemeld/ bij ons in behandeling bent. Dit betreft alle relevante gegevens welke van invloed
zijn op uw welzijn (co-morbiditeiten).

Om uw privacy te garanderen zijn specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen. Hierdoor
wordt misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens voorkomen.

Onze computers/ laptops, de externe server en ons administratiesysteem zijn allen
voorzien van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze dienen te worden ingevoerd
alvorens wij toegang krijgen tot onze administratie.

Privacybeleid andere websites
Op www.rcsports.nl /www.sportmedischinstituut.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur een email naar info@sportmedischinstituut.nl of info@rcsports.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina
vindt u echter altijd de meest recente versie.

Google Analytics
Het SMI/ RCsports gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.